******** ********* سهندکاشی همدان Sahand Tile Hamedan

سهندکاشی همدان Sahand Tile Hamedan

سهند کاشی تولید کننده کاشی وسرامیک سهندکاشی همدان Sahand Tile hamedan

شرکت کاشی و سرامیک سهند همدان Hamedan sahand tile

Sahand Tile

Hamedan

 

 

 

 
 

صفحه اصلی

اخبار

فیلم

لیست

عکس

کاشی کف

کاشی دیوار

تماس

پیوند

 
تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
 
 
موفقیت دیگر برای کاشی و سرامیک سهند همدان

پس از صادرات کاشی و سرامیک به دو کشور عراق و افغانستان کشور گرجستان و پاکستان و ترکمنستان نیز به جمع 
مشتریان این شرکت اضافه شد تا این شرکت آرام آرام بازار آسیا را در اختیار خود بگیرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Home page

News

Video

List

Photo

Floor tile

Wall tile

Contact

Link

 

شرکت سهند کاشی همدان

Hamedan Sahand tile

hamedan_tile2012@yahoo.com  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم تیر 1393ساعت 19:17  توسط دهقانی